Xuan12 -Made In China
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Made in China

Có một anh chàng nọ tới Bác sĩ khám bệnh.
Anh nói: "Thưa Bác sĩ, cái đó của tôi không biết tại sao đã trở thành màu xanh dương ạ!"

Sau khi khám xong, bác sĩ viết giấy đưa đi thử máu, thử nước tiểu và thử phân. Mọi thứ đều bình thường. Bịnh nhân trở lại, tình trạng vẫn không khá hơn lần trước. Khám lần nữa, bác sĩ nói: "Bị nhiễm trùng rất nặng, phải cắt bỏ ngay!"
Anh nói: "Bác sĩ còn cách nào khỏi phải cắt không Bác sĩ?"

Bác sĩ nói: "Bây giờ anh muốn cắt hay chết?"
Anh nói: "Thôi được, nhưng làm sao đái?"
Bác sĩ: "Tôi sẽ đặt một ống nylon cho anh."

Làm xong, một tuần sau anh vào tái khám.
Anh nói: "Thưa Bác sĩ, cái ống nylon cũng trở thành màu xanh dương ạ!"

Khám lại thật kỹ lưỡng cho anh xong.
Bác sĩ nói: "Tại cái quần Jean mắc dịch, made in China ra màu!"

Anh ta gào lên: "Tr...ời!!!" Rồi anh ngất xỉu.

BBT sưu tầm 07/01/2012