Danh Sách Học Sinh

 
Tên Niên Khóa 1 Lớp Niên Khóa 2 Lớp Quốc Gia Cư Ngụ E-Mail
Bạch Công Hưng
70-74
9P1
74-75
 
California, USA
dbach@platinumbg.com
Đặng Thị Cúc
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
Dương Công Thành
70-74
9P2
74-75
???
Đoàn Thị Minh Thu
70-74
9P2
74-75
Australia
minhtd@bigpond.com
Đoàn Lập Nghiệp
70-74
9P2
74-75
???
70-74
9P2
74-75
San Jose, USA
tlamit@yahoo.com
Hà Thế Đức
70-74
9P1
74-75
Australia
dtha59@yahoo.com
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
hlbthuan@hcm.fpt.vn
Huỳnh Thị Xuân Mai
70-74
9P2
74-75
???
Lê Thành Tài
70-74
9P2
74-75
???
 
Nguyễn Khắc Mẫn
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
 
Nguyễn Minh Hải
70-74
9P2
74-75
???
 
Nguyễn Ngọc Hương
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
Nguyễn Ngọc Oanh
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
70-74
9P2
74-75
France
bichnga27@yahoo.fr
70-74
9P1
74-75
Sài Gòn, VN
agathemai@hotmail.com
Nguyễn Sơn
70-74
9P1
74-75
Ohio, USA
sonnynguyen9@yahoo.com
Nguyễn Tấn Tài
70-74
9P2
74-75
???
 
Nguyễn Văn Điền
70-74
9P1
74-75
Australia
van59@optusnet.com.au
Phạm T. Minh Diệp
70-74
9P2
74-75
Germany
minhdiep@gmx.de
Phan Quang Trí
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
 
Phan Thị Mỹ Dung
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
 
Quách Đình Lễ
70-74
9P2
74-75
USA
 
Tạ Thu Thủy
70-74
9P1
74-75
 
California, USA
joane1957@yahoo.com
Thân Thị Ngọc Thạch
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
 
Trần Anh Tuấn
70-74
9P2
74-75
USA
Trần Văn Tài
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN
 
Trần Vũ Nguyên
70-74
9P1
74-75
Australia
mikeqld@gmail.com
Trịnh Quỳnh Anh
70-74
9P2
74-75
Australia
trinhquynhanh@yahoo.com
 
70-74
9P2
74-75
Sài Gòn, VN