Họp Mặt Ngày 6 Tháng 7 Năm 2013 tại Houston Hình & Phim

 

 

Ban Biên Tập đã hoàn chỉnh phim phần 1 và phần 2.

Phim Hội Ngộ kỳ 3 - Phần1
http://youtu.be/o3qh2CNH9hw
Phim Hội Ngộ kỳ 3 - Phần2
http://youtu.be/OHsU_PJRelU