Danh sách Thầy Cô và H/S tham dự Họp Mặt
tại San Francisco California September 5, 2015

Tên

Lớp
Niên Khóa

Học Sinh Khách Mời Thầy Cô Tổng Số
Cô Hoàng Ngọc Táo (California)
     
1
1
Thầy Cô Nông Trọng Tiên (Cali)      
2
2
Cô Hồ Thị Mỹ Hương (Cali)
     
Cô Nguyễn Hồng Diệp (Cali)
     
1
1
Cô Nguyễn Thị Phúc (Cali)
   
Cô Phạm Thị Hồng Anh (Cali)
         
Cô Nguyễn Ngọc Dung (Texas)
     
Thầy Dư Tế Xuân (Texas)
     
1
1
Thầy Phan Thanh Quán (Cali)
     
1
1
Thầy Đỗ Hữu Ẩn (California)
     
Cô Nguyễn Ngọc Thọ (Texas)
   
Thầy Nguyễn Duy Định (Texas)
     
1
1
Thầy Huỳnh Văn Phước (Texas)
     
     
 
         
Nguyễn Xuân Cường (Texas)
9A1 (69 - 73)
1
2
 
3
Phạm Đức Thắng (California)
9A1 (69 - 73)
1
1
 
2
Nguyễn Minh Qúy (Oregon)
9A1 (69 - 73)
1
   
1
Phạm Tất Trọng (Texas)
9A1 (69 - 73)
1
2
 
3
Nguyễn N T Hà (Washington)
9A1 (69 - 73)
1
   
1
Nguyện Ngọc Thành (Texas)
9A1 (69 - 73)
   
Nguyện Hoàng Toàn (Texas)
9A1 (69 - 73)
   
         
Bùi Thị Kim Loan (Texas)
9A4 (69 - 73)
   
Lý Ánh Mỹ (California)
9A4 (69 - 73)
1
   
1
Đặng Thị Lý (California)
9A4 (69 - 73)
1
1
 
2
Cao Thị Thanh Tuyền (France)
9A4 (69 - 73)
 
Phùng T Hiệp Hưng (Canada)
9A4 (69 - 73)
1
 
1
Nguyễn Thị Kim Phượng (Texas)
9A4 (69 - 73)
 
Thái Thị Thu Hà (Texas)
9A4 (69 - 73)
 
Trương Thị Minh (Virginia)
9A4 (69 - 73)
 
           
Nguyễn Thị Tuyết Nga (VN)
9P1 (69 - 73)
1
 
1
Nguyễn Thị Kim Ngân (Texas)
9P1 (69 - 73)
1
 
1
Võ Tấn Công (California)
9P1 (69 - 73)
1
 
?
     
 
Nguyễn T. Kim Ngọc (California)
9A2 (69 - 73)
1
2
 
3
Nguyễn Thị Bích Liên
9A2 (69 - 73)
1
 
1
Lê Thi Thu Hương (Washington)
9A2 (69 - 73)
1
 
1
Phạm Thị Ngọc Hân (California)
9A2 (69 - 73)
1
1
 
2
Tạ Thị Hồng Lan (California)
9A2 (69 - 73)
1
1
 
2
Đỗ Thị Hồng Vân (Texas)
9A2 (69 - 73)
1
 
1
Ngô Kim Tuyến (Kansas)
9A2 (69 - 73)
       
Đặng Thị Thanh Thủy (Texas)
9A2 (69 - 73)
1
1
 
2
Nguyễn Thị Hường (Texas)
9A2 (69 - 73)
 
Nguyễn Kiều Diễm (Texas)
9A2 (69 - 73)
 
Trần Bích Nghĩa (Texas)
9A2 (69 - 73)
 
Vũ Thị Yến (Virginia)
9A2 (69 - 73)
 
Nguyễn Lệ Thúy (Virginia)
9A2 (69 - 73)
 
Lê Kim Dung (Texas)
9A2 (69 - 73)
 
Đỗ Thị Mỹ Vân (Texas)
9A2 (69 - 73)
 
Lê Ngọc Thanh Ly(Canada)
9A2 (69 - 73)
 
     
 
Nguyễn Lâm Viên  (Texas)
9A2 (70 - 74)
 
Nguyễn Tiến Khánh  (Texas)
9A2 (70 - 74)
1
1
 
2
Đinh Hữu Quân (California)
9A2 (70 - 74)
1
1
 
2
Nguyễn Hoàng Hà (California)
9A2 (70 - 74)
1
 
1
Lê Phước Bình
9A2 (70 - 74)
1
1
 
2
Nguyễn Trọng Mỹ (California)
9A2 (70 - 74)
1
   
1
Nguyễn Thị Bích Vân (Cali)
9A2 (70 - 74)
1
   
1
Dương Minh Trí (California)
9A2 (70 - 74)
1
   
1
Bạch Công Hưng (California)
9A2 (70 - 74)
1
1
 
2
Huỳnh Thị Cúc Thủy
????? (70-74)
1
 
1
Trương H. Thiện (California)
9A3 (69 - 73)
1
 
1
Trương H. Thuận (California)
9A3 (69 - 73)
1
1
2
Nguyễn Thanh Liêm (Texas)
9A3 (69 - 73)
 
Nguyễn Thành Toai (Alabama)
9A3 (69 - 73)
 
     
 
Trương Thiên Nga (California)
9A3 (71-75)
1
 
1
Bùi Thị Thanh Loan (Oregon)
9A3 (71-75)
1
3
 
4
Nguyễn Thị Đỗ Quyên (Canada)
9A3 (71-75)
1
 
1
Hoàng T Thanh Hương (Australia)
9A3 (71-75)
1
3
4
Phạm Tú Anh (California)
9A3 (71-75)
 
1
Văn Minh Xuân (California)
9A3 (71-75)
1
1
 
2
Nguyễn Thị Kim Anh (California)
9A3 (71-75)
1
1
 
2
Trương Thị Thiên Chi (California)
9A3 (71-75)
1
 
1
Lê Ngọc Lan (California)
9A3 (71-75)
1
 
1
Lê Thị Ý Nhi (California)
9A3 (71-75)
 
           
           
           
Trần Quốc Thạnh (California)
8P1 (72-75)
1
1
 
2
Phạm Hòa (California)
8P1 (72-75)
1
   
1
Trần Ngọc Ki (Virgina)
8P1 (72-75)
1
1
 
2
Nguyễn Đặng Huyền Lan (Canada)
8P1 (72-75)
1
   
1
 
8P1 (72-75)
   
           
           
   
 
   
 
 
Tổng Cộng
74

Các bạn tôi ơi!

Thời gian trôi qua mau qúa, chúng ta còn được bao lần họp mặt hàn huyền, ôn cố tri tân,
chúng ta còn được bao lần gặp mặt Thầy Cô thăm hỏi tâm sự ....

Các bạn ơi, hãy dành một chút thời giờ qúy báu cùng nhau bay về San Francisco California tham dự Hội Ngộ ....

"Nếu có nhớ nhau, thì ta hãy họp mặt hẹn hò,
Đừng đợi ngày mai, đến lúc chia lìa ...
Ôi muộn làm sao, tạ lỗi cùng người ...
"

Hoàng Hà 9A2 NK 70-74

HAH & BBT rất mong gặp laị tất cả Thầy Cô và các bạn.