Cô Nguyễn Ngọc Thọ

Sau khi tốt nghiệp cữ nhân phân khoa Ngọai Ngữ, Cô Thọ đã dạy học tại trường trung học Hùng Vương. Đến năm 1972, Cô được đề cữ về dạy tại trường trung học Tự Đức, phụ trách môn Pháp Văn, Sinh Ngữ chính cho các lớp của đệ nhất cấp ( Lop 6, 7 & 8).
Đầu năm 1976, với lý do riêng mà Cô không tiện nói ra, Cô đã chuyển sang phụ trách dạy môn Sinh Vật cho đệ nhị cấp ( Lop 9). Năm 1977, Cô chấm dứt dạy tại trường trung học Tự Đức, xin về dạy tại Dĩ An (Lái Thiêu) với môn Pháp Văn, là bộ môn chuyên khoa của Cô.

Năm 1980, Cô cùng gia đình , chồng và hai người con (một trai, một gái), vượt biên đến định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang Texas, thành phố Garland.
Chồng của Cô, Thầy Nguyễn Đắc Khoa, là anh ruột của Thầy Nguyễn Đắc Khanh dạy tại trường Tự Đức của chúng ta. Thầy Khanh củng phụ trách môn Pháp Văn, Sinh Ngũ chính cho các lớp đệ nhị cấp (lop 9, 10&11) từ năm 1969 đến năm 1975 tại trường Tự Đức.
Đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, những đợt pháo kíck từ phía đối lập vẫn tiếp tục rơi xuống thành phố Sài Gòn, đã cướp mất đi người Thầy của chúng ta tại Cầu Phú Nhuận, Chi Lăng.

Hiện nay Cô đang điều hành Nhà Trẻ, gồm có 12 trẻ em từ 2 tuổi đến 10 tuổi. Cô rất ít dùng computer, nên không có e-mail address. Các bạn có thể liên lạc với Cô theo địa chỉ và số phone sau

Cô Nguyễn Ngọc Thọ
2942 Esquires Lane
Garland, TX 75044
972 414 7361 (Home)
214 315 3534 ( Cell)