VỊNH CÂY PHƯỢNG VỸ DUY NHẤT

Một cây phượng vỹ khéo vun trồng,
Mẹ đưa vào trường đã có bông.
Biền biệt bao năm ra xứ lạ,
Hỏi rằng phượng đỏ có còn không?

Phượng đỏ ngày xưa vẫn đợi trông,
Mặc cho bão táp với mưa dông.
Đổi thay Tự Đức không còn vết,
Duy nhất phượng hồng mãi nhớ mong.

VĨNH XUYÊN -TVS