Chiều Nắng Paris

Paris yên lặng buổi chiều tà
Gọi tên em nhỏ tiếng lòng ta
Tình anh chín đỏ như màu lá
Trong nắng Paris buổi chiều tà
 

 

Minh Thông 9A1-NK.69-73