Chuyện tình tháng tư
Thương tặng Trương Kim Vân

Anh mất em hay em mất anh
Đôi ta xa cách thửơ còn xanh
Chim bay mỏi cánh chưa về tổ
Quặn thắt tim đau lá bỏ cành

Em hỡi! Ngày xưa em họ Trương
Nết na hiền thục dạy chung trường
Long lanh ánh mắt nhìn e lệ
Rung động lòng anh mãi vấn vương

Em ở trời Tây chắc lạnh lùng
Hội ngộ Cali anh ngóng trông
Ba ba năm lẻ tìm không thấy
Đoản khúc tháng tư càng nhớ mong

Tha thứ cho anh lỗi hẹn thề
Tên trường đã mất nỗi buồn ghê
Phượng hồng duy nhất chờ em đó

Hợp phố châu hoàn nhất định về.   

 VĨNH XUYÊN - TRẦN VĂN SÙNG