Dáng Xưa

Tự Đức trường xưa bao kỷ niệm,
Hồn tôi ngây ngất vẫn chưa nguôi.
Ung dung mái tóc em tha thướt,
Yêu kiều diễm lệ dáng người xưa.

Khung trời kỷ niệm bao năm ấy,
In vào tâm khảm mãi trong tôi.
Em có hay chăng tình yêu đó,
Năm tháng bao ngày vẫn chưa phai.

PTT

(Viết tặng hai bạn 9A1 va 9A2 NK 69-73 mà tôi quen biết từ hồi tiểu học)