ĐẸP LÒNG GÌA

Các em chọn ảnh khéo như là
Mẹ đã hiện về cạnh chúng ta
Mép cửa lặng nhìn như nhắn gởi
Website Tự Đức đẹp lòng già

Website Tự Đức đẹp lòng già
Sinh nhật hơn năm tiến bước xa
Bút mới tài năng thêm khởi sắc
Chủ đề mỗi tháng một bài ca

Chủ đề mỗi tháng một bài ca
Gắn kết Đông Tây nghĩa mặn mà
Tương ái tương thân không vụ lợi
Việt Nam Lòng Mẹ rộng bao la

VĨNH XUYÊN-TVS