Tho Van - Doan Khuc Thang 4
 
 

 

Tự Đức hôm nay vẫn đẹp màu

Đoản khúc tháng tư chúc thọ nhau
Ngày nầy năm ấy vẫn còn đau
Website Tự Đức trò khởi xướng
Chỗ dựa tinh thần điểm tự hào

Chỗ dựa tinh thần điểm tự hào
Chung tay góp sức nghĩa tình cao
Những cây bút trẻ nhiều hương sắc
Sinh nhật một năm hãnh diện chào

Sinh nhật một năm hãnh diện chào
Vào Ban Biên Tập vui biết bao
Tuy rằng trường cũ không còn vết
Tự Đức hôm nay vẫn đẹp màu

Thành viên Aí Hữu Tự Đức