Đôi Bờ

Không ai muốn! Vâng, không ai muốn đau đớn trong sự mất mát, xa lìa, chia cách người thân….Nhưng tôi đã đau đớn với sự mất mát đó, mỗi khi ngày Sinh Nhật đến, Sinh Nhật của người hay Sinh Nhật của tôi ….

Lạc lõng chân bước trong chiều tà
Lòng nặng trĩu nỗi buồn mang mang
Anh lênh đênh ngày tôi Sinh Nhật
Mang niềm hy vọng của tương lai
Ra đi tưởng rằng, tạm xa cách
Nhưng sao lại vĩnh biệt ngàn thu
Anh yên giấc nơi lòng biển lạnh
Riêng tôi sầu nhớ trọn kiếp này
Khi giã biệt, anh đã nhắn nhủ
Đừng buồn thế, hãy hứa với anh
Sang ngang nếu biết tin chẳng lành
Tôi chết lịm, trong lòng chua xót
Tôi Vu Qui ngày anh Sinh Nhật
Mang lạnh lùng pha lẫn đớn đau
Còn ngày nào để đáng nhớ hơn?
Hai ngày Sinh Nhật của đôi ta!

Thùy Nhiên