Hoa Trắng

Hoa trắng mong manh trong vườn nhỏ,
Nụ hồng thắm đỏ tựa bờ môi,
Rung nhẹ cánh hoa thơm làn gío,
Chợt mát hồn tôi tuổi học trò.

 

Mùa thu Paris làm Thông cảm xúc và viết 4 câu thơ nầy để tưởng nhớ những người đẹp của Tự Đức.:
Minh Thông 9A1-NK.69-73