Muà Xuân

Xuân đã về trước ngõ.

Hoa Đào nỡ sau hè.

Trên cành nghe chim hót.

Nắng xuân chiếu qua đồi.

Muà xuân đã trỡ về.

Vui ơi quá là vui.

Cám ơn Xuân cuả tôi.

 


NTT