Mừng Thầy Trò Họp Mặt

Họp mặt Houston danh nghĩa trường,
Thầy trò Tự Đức đầy thân thương.

Thầy Cô ngày ấy giờ còn đó,
Bằng hữu hôm nay mãi vấn vương.

BÌNH, LỄ tâm giao ghi tấc dạ,
CARNOT sư đệ đáng nêu gương.

Chúc nhau sức khỏe an khang thịnh,
Tự Đức trường xưa đã dẫn đường.

(Thầy Sùng viết tặng ngày Thầy Trò Họp Mặt 02 June, 2007 ở Houston, Texas)