Mừng Ý Tưởng Đẹp, Lòng Nhân Ái

 

 

 

Tự Đức website rất rõ ràng,
“Tương trợ tương ái” bốn từ vàng.
Không gây phiền lụy hay châm chọc,
Mục đích rành rành tấc dạ mang.

Thầy nay gần tuổi cổ lai hy,
Thấy ảnh trường mình sung sướng chi.
An ủi cuộc đời vui nghiệp giáo,
Kính thầy yêu bạn, sử còn ghi.

CARNOT ghé lại ngôi trường xưa,
Bỏ mặc tùy tùng, kẻ đón đưa.
Chạy thẳng tìm Thầy, mừng sức khỏe,
Vòng tay cúi lễ : “Con xin thưa”.

Dương Lễ, Lưu Bình chí cốt thân,
Biếng lười ôm hận rớt vài lần.
Châu Long giả kế, tin rằng thật,
Đỗ đạt thành tài, rõ nghĩa nhân.

Hai chuyện kể trên định tỏ bày,
Thầy Cô bạn hữu vốn xưa nay.
Nghĩa ân sâu nặng vô bờ bến,
Khởi xướng do trò ý tưởng hay,

Website Tự Đức mở từng ngày,
Số lượng người xem tăng mạnh ngay.
Bày tỏ chân tình công việc đúng,
Ý hay lời thật đáng mừng thay !

"Thầy Sùng tặng học sinh Tự Đức"