Nắng Xưa

Nắng vàng ấm hôn lên thảm cỏ
Dịu dàng êm đẹp chuổi ngày xanh
Cùng chung mái trường nên e thẹn
Nắng ấm chiều nay nhè nhẹ lan.
Lâng lâng gợi nhớ tuổi mười lăm
Luống cuống đôi chân mỗi khi gặp
Thẹn thùng đỏ mặt dấu làm ngơ
Bẻn lẽn ngóng trông trước cổng trường
Giữ kín tâm tư trang nhật ký
Ép màu phượng đỏ tình học trò
Ngây thơ trong sáng lưu luyến mãi
Áo trắng đáng yêu thời áo trắng
Vương vấn bâng khuâng vẫn vấn vương
Người phương nào có còn hay biết
Nắng chiều tàn thêm nắng chiều tàn
Nắng chiều nay mãi mãi không tan

Thùy Nhiên – Nắng Hạ/08