LỊCH SỬ NGÀY HIỀN PHỤ

Ngày Hiền Phụ được tổ chức lần đầu tiên tại Thành Phố Spokane thuộc tiểu bang Washington vào ngày 19 tháng 6 năm 1910. Bà Sonora Smart Dodd là người đầu tiên này sinh ra sáng kiến này trong khi nghe bài thuyết giáo về ngày Hiền Mẫu vào một năm trước đó. Lúc còn bé bà Dodd cùng năm người anh chị em của bà đã được nuôi nấng bởi người cha góa vợ của họ là ông William Jackson Smart sau khi mẹ của họ qua đời trong lúc sinh nở vào năm 1898. Lời thỉnh cầu của bà cho một ngày Hiền Phụ toàn quốc đã được sự ủng hộ của hội truyền giáo địa phương và hội Thanh Thiếu Niên Thiên Chúa Giáo.

Đến năm 1924, sáng kiến về một ngày Hiền Phụ cho toàn quốc đã được nhiều người ủng hộ đến nổi Tổng Thống Calvin Coolidge cũng ủng hộ việc này. Tuy nhiên mãi đến năm 1966, một tuyên cáo từ văn phòng Tổng Thống đã chọn ngày chủ nhật của tuần lễ thứ ba trong tháng 6 là ngày Hiền Phụ. Tuyên cáo này được đưa ra bởi Tổng Thống Lyndon Johnson và vài năm sau được Tổng Thống Richard Nixon hợp thức hóa trở thành vĩnh viễn vào năm 1972.

 

Father's Day was first celebrated in Spokane, Washington on June 19, 1910. Sonora Smart Dodd originally thought of the idea while listening to a Mother's Day sermon the previous year. Dodd and her five siblings were raised single handedly by their father, William Jackson Smart, after their mother died during childbirth in 1898. Her petition advocating a national father's day was supported by the local ministerial association and the Young Men's Christian Association.

By 1924, the idea of a national Father's Day was so popular that President Calvin Coolidge supported it. However, it was not until 1966 that a presidential proclamation declared that the third Sunday of June as Father's Day. This proclamation by President Lyndon Johnson was made permanent by President Richard Nixon in 1972.

Ban Biên Tập sưu tầm
Phạm Tất Trọng chuyển ngữ