Ngày Tôi Mới Lớn

Tuổi 15 vừa mới lớn còn nhiều nhút nhát, bọn nam sinh chúng tôi dầu có thích những cô bạn học cùng trường, nhưng chẳng bao giờ dám ngỏ lời. Có gan lắm chỉ dám lẻo đẻo đi theo khi tan trường về.
Một thời lẻo đẻo đi theo các Ngọ về rồi cũng qua đi. Chừng đó thì lá gan lại to hơn một tí, tập tành làm thơ, gian dối mẹ cha trốn học, thường xuyên đi gác nhà người …

Chuyện chúng mình như một hàm số
Anh tìm hoài không ra đáp số
Em thương anh bằng cấp số cộng
Anh thương em bằng cấp số nhân
Anh nhớ em tính bằng số chẵn
Em nhớ anh chỉ là số lẻ

Dối mẹ cha anh đi học toán
Trật qũy tích lạc bước nhà em
Gặp cha em là gặp cạnh đối
Thấy mẹ em là thấy cạnh huyền
SIN (yêu em) bằng đối chia huyền
Tình chúng mình không tròn số một

Ngồi chờ em anh tính lũy thừa
Ngày thương nhau tính bằng toán cộng
Ngày giận nhau tính bằng toán nhân
Khi xa nhau làm toán chia đôi
Em đi rồi anh tính toán trừ
Trừ đi trừ lại tình em vẩn còn!

 

Thân tặng các bạn lớp 11B1 niên khóa 1975

MQ, 9A1 NK_69-73