NHỚ

Xa ai cách núi cách ngăn sông,
Nhớ mãi ngày đêm mãi đợi mong.

Những tưởng trăm năm tròn ước nguyện,
Nào ngờ bỗng chốc hóa hư không.

Cây đa đứng nhớ con đò cũ,
Bờ mộng ngồi nhìn dòng nước trong.

Đã biết tình trường nhiều khổ lụy,
Bên tôi vẫn nặng mối tơ lòng.

VĨNH XUYÊN -TVS (tặng TKV)