Nhớ Trường, Nhớ Bạn

 

Đầu năm Hợi nhớ nhung trong dạ,
Tuổi chúng mình nay đã năm mươi.
Bao năm vất vã xứ người,
Trường xưa bạn cũ một lời thủy chung.


Hồi tưởng lại hình dung ngày ấy,
Ngôi trường xưa từ đây kết thân.
Đủ đời dâu bề thăng trầm,
Nghĩa tình bè bạn quyết tâm giữ bền.

Mở trang web hiện lên trường cũ,
Qúy Thầy Cô bạn hữu khá đông.
Bạn Mỹ quốc, tới trời Đông,
Nhiều năm xa vắng nhớ mong đợi chờ.

Bao thổn thức làm sao nói hết,
Bạn với tôi tha thiết tình thân.
Ba mươi tám năm, vẩn gần,
Website chia sẻ nghĩa nhân tràn đầy.

 

Cựu Học Sinh Tự Đức NK. 69-72