NHỚ CHA
 
Cha mẹ giờ đây khuất núi rồi
Bạc đầu mới thấu cảnh mồ côi
Đêm về thao thức lòng thương xót
Tối ngủ mơ màng dạ chẳng ngơi
Cuộc sống vèo trôi như gió thoảng
Đời người bổng chốc tựa mây trôi
Nhân tình thế thái bao thay đổi
Da diết con tim đứng lại ngồi
                                      Vĩnh Xuyên