NHỚ MÃI ƠN THẦY

Em nên người hiểu biết nhờ Thầy

Được học nhiều điều tốt lẽ hay

Truyền đạt văn chương lòng chẳng nản

Nâng tầm kiến thức dạ khôn khuây

Tôn sư nghĩa cả bao la rộng

Trọng đạo ân sâu trĩu nặng dày

Đức độ tài năng gương mẫu mực

Ơn người nhớ mãi nguyện không phai

                         
VĨNH XUYÊN-TVS
              Thay mặt học sinh Tự Đức đề tặng
     nhân ngày Nhà Giáo 20/11