Nhớ Người Xưa

Ngày xưa yêu em anh không rõ
Để rồi em lạc bước về đâu?
Tình đầu anh biết tỏ cùng ai
Ngày nay được tin em đã mất
Hồn anh vạn nỗi sầu dâng lấp
Nỗi lòng này biết ngõ cùng ai

 

M.Q 9A1-NK.69-73
Thân tặng những người yêu mà không dám ngõ.