Nhớ Người Yêu

Tim em ắt hẳn có hình anh,
Định mệnh an bài đã sẵn dành.


Quá khứ xa rồi quên chuyện cũ,
Tương lai sắp tới nối duyên lành.


Bến mơ ngày ấy còn tươi thắm,
Bờ mộng bây giờ vẫn đẹp xanh.


Tất yếu chúng mình cầu hạnh ngộ,
Mặc cho bóng xế, chưa tan cành.

(Thương tặng TKV)
Vĩnh Xuyên