NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Tuổi già thư thái chẳng âu sầu

Ly biệt ngày nào chẳng biết đâu?

Bằng hữu khi cần nên giúp đỡ

Ruột rà lúc khổ phải thương nhau

Chớ hờn chớ giận con và cháu

Nên thứ nên tha rể với dâu

Hơn thiệt làm chi nhiều miệng tiếng

Tâm hồn thanh thản sống thêm lâu

Vĩnh Xuyên

 

Họa vận : Y đề

Vì con sung sướng chớ buồn sầu

Thiên hạ có ai khác thế đâu?

Máu đỏ cha truyền nuôi dưỡng chí

Sữa thơm mẹ mớm sớt chia nhau

Lòng thơm luôn sẵn nơi trai gái

Dạ thảo được ngay ở rể dâu

Nội ngoại quây quần mừng rỡ chúc

Tuổi già vui khỏe thọ càng lâu

Vĩnh Xuyên