Tuổi Học Trò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ một phút thì mình có thể thích một người,

Chỉ một giờ để thương một người ,

Và chỉ một ngày để yêu một người.

Nhưng mà mình phải mất cả đời để quên một người.

BBT Sưu Tầm

Xin nhan vao day de xem

Chú ý: Slides show chỉ được SAVEREAD thôi. Xin chọn READ sau khi chọn OPEN.

Hinh Tuoi Hoc Tro