Cha tạm biệt nhưng không hề vĩnh biệt

Cha tôi một con người luôn nghiêm khắc
Bởi các con phải dạy dỗ nên ngườì
Tận đáy lòng thương kính quá cha ơi
Ngươì mất sớm đàn con thêm hụt hẫng

Mặc dù vậy cha tôi luôn hằng sống
Vì trong con máu chảy chỉ một dòng
Chí của cha hơn hẳn cả núi sông
Đức tính ấy dẫn đường con khôn lớn

Bàn tay mẹ dưỡng nuôi và rộng lượng
Không rầy la quát mắng lại nuông chìu
Gương của cha ngờì sáng quá con yêu
Hãy học tập, mẹ chu toàn tất cả

Lòng của mẹ, chí của cha luôn trong dạ
Lửa trong tim, ngọn đuốc sáng soi đường
Làm hành trang nơi đất khách tha hương
Cha tạm biệt nhưng không hề vĩnh biệt

VĨNH XUYÊN-TVS