Tạm Biệt Ba

Kính thưa Ba yêu qúi,

Ba đã ra đi rồi…
Lòng chúng con tan nát, dạ chúng con nghẹn ngào!

Thôi còn đâu nữa những ngày xum họp khi chúng con từ những phương trời xa gần trở về được quây quần bên cả Ba và Má!
Thôi còn đâu nữa cái thuở vui tươi của đại gia đình chúng ta từ bốn đời còn đầy đủ và được nhắc nhở trong những ngày giỗ tết!

Ba đã ra đi trong sự quây quần của Má và các con, những đứa hiện diện thưòng trực cũng như những đứa ở xa hồi hộp ngóng tin từng giờ từng phút.
Ba đã ra đi không một chút đau đớn than van, bình thản như mặt trời lặn sau buổi chiều tàn, lặng lẽ như chiếc lá vàng lìa cành vào cuối thu, trong không khí thanh nhàn của lời kinh tiếng kệ.

Ba đã để lại cho chúng con hình ảnh một người cha cương trực, luôn luôn kính trọng lễ nghĩa và đạo đức cũng như nguồn gốc và tổ tiên của chúng ta.Ba cũng đã cho chúng con một ý niệm rất cao về tinh thần gia đình đoàn kết.

Trong hoàn cảnh của thời buổi khó khăn, Ba Má đã chỉ dậy và gây dựng cho toàn thể anh chị em chúng con nên người hữu dụng: cái công ơn ấy chúng con không bao giờ quên được.

Chúng con xin hứa sẽ tiếp tục nhường nhịn, giúp đỡ, đoàn kết với nhau và truyền lại cái tinh thần
này qua các thế hệ để con cháu dù ở các phương trời xa như Mỹ, Gia Nã Đại, và Pháp còn mãi duy trì được mối dây liên hệ gia đình mà Ba hằng mong ước.

Ôi: Giòng nước thời gian cứ tiếp tục chảy!
Bánh xe luân hồi cứ mãi mãi quay.

Ai mà đã không có dịp suy ngẫm về vấn đề sinh tử? Nói theo Nhân, người đời vẫn bảo: “Sinh ly tử biệt”, như vậy tử là hết. Hiểu theo Đạo, dịch lý của ngàn xưa có giải: “Trong sinh có tử, trong tử có sinh” nghĩa là sinh tử giao chuyển liên tiếp với nhau.

Cao siêu như Pháp, Phật pháp có dạy rằng: “Hữu sinh, hữu tử. Vô sinh, vô tử, vô ngã… Nam mô Phật, Pháp, Tăng tam bảo”. Như thế sinh tử chỉ là những giai đoạn để chúng sinh thoát vòng luân hồi, vượt bể khổ đi đến vô sinh vô tử trong thế giới an lạc.

Ngày hôm nay Ba đã rời cuộc sống trần thế để đi về thế giới an lạc, thế giới trường cửu của cuộc sống tinh thần. Trong thế giới đó mọi sự mọi vật đều là không: vĩnh biệt cũng là không mà tạm biệt cũng là không!
Chúng con xin chọn nói tạm biệt cùng Ba.
Dù là tạm biệt, nhưng hình ảnh Ba sẽ còn mãi mãi ở trong lòng chúng con.

Phạm Tất Trọng Father’s Day 2008