Cái thuở học trường Tự Đức ấy,
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên?
Bao nhiêu kỷ niệm tình khôn lãng,
Ngày đó đầu xanh tuổi thiếu niên.

Áo trắng một thời xinh đẹp mộng,
Quần xanh đậm lá nét thơ ngây.
40 năm ấy, giờ nhìn lại,
Thổn thức dâng trào, dạ chẳng khuây.

Cựu học sinh Tự Đức 9A NK. 69-72 (Thắng-Cường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời học trò trường Tự Đức

(40 năm ấy, nhìn lại)