Thời học trò 2

Thời học trò bạn tôi khờ dại
Yêu ai một lời không dám mở
Ngại ai kia cong môi từ chối
Trộm hình người cất vào ví nhỏ
Đêm về trằn trọc với mộng mơ


Thuyền xưa bây giờ có bến đổ
Bạn tôi đã ra người thiên cổ
Chuyện tình ấy trở thành bất tử
Tôi mượn vần thơ nhắc chuyện cũ
Mong người ấy mãi nhớ bạn tôi

Ng. M. Qúy 9A1 tặng NQ.Việt