$$$ Tiền $$$

Tiền có thể mua được người bạn yêu,
nhưng không thể mua được tình yêu của người ấy !

Tiền có thể đem lại một đám đệ tử,
nhưng không mua được một người bạn thân mến !

Tiền có thể mua một ngôi nhà ,
nhưng không thể mua được một mái ấm !

Tiền có thể mua một chiếc gường,
nhưng không mua được giấc ngủ an lành!

Tiền có thể mua một chiếc đồng hồ,
nhưng không thể mua lại thời gian vàng son !

Tiền có thể mua được bằng cấp,
nhưng không thể mua được phong cách !

Tiền có thể mua được bảo hiểm,
nhưng không thể mua được sự an toàn !

Tiền có thể mua được máu,
nhưng không thể mua được mạng sống !

Tóm lại đừng làm nô lệ cho đồng tiền.
Hãy trân quý tình yêu, tình bạn và sức khoẻ của bạn!

BBT Sưu Tầm