VỌNG CỐ HƯƠNG

Về lại Việt Nam đất nước ta
Về nhìn vườn tược trổ đầy hoa
Về yêu phố mới nhiều phong phú
Về mến làng xưa lắm mặn mà
Về nhớ tổ tiên nơi xóm Mẹ
Về thương nòi giống chốn quê Cha
Về thăm trường cũ càng lưu luyến
Về thấy quê hương vị đậm đà

VĨNH XUYÊN -TVS