Xin Cám Ơn

Vài tuần nữa là ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Ngày lễ này làm tôi gợi nhớ lại bài tùy bút “Tạ Ơn” của một người bạn cùng lớp đã viết vào năm trước. Bài tùy bút ấy đã cho tôi rất nhiều cảm xúc, khi biết rằng mình tìm lại được các Thầy Cô, bạn bè, người cũ năm xưa, và những kỷ niệm thân yêu ngày thơ ấu. Hôm nay tôi xin gởi lời

Cám ơn …

Cám ơn Thượng Đế cho con tâm linh
Cám ơn Mẹ Cha cho con nhục thể
Cám ơn Thầy Cô cho con trí tuệ
Cám ơn Vợ Con cho anh gia đạo
Cám ơn Tình Nhân cho những sầu thương
Cám ơn Bè Bạn cho những vui buồn
Cám ơn Cuộc Đời cho những nhục vinh

MQ, 9A1 NK_69-73