Chúc Mừng


Nhận được hồng thiệp

Ông bà Dư Tế Xuân

Ông bà Huỳnh Công Phát

thành hôn cho các con:

Huỳnh Công Khanh

Dư Trần Hữu Ngọc Trân - Lili

Hôn lễ sẽ được cữ hành tại Tư Gia
8606 Brooksure Circle - Houston Texas 77072

Vào lúc 10 gìơ sáng Thứ Bảy. Ngày 20 tháng 9 năm 2008 (nhằm ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tý)

Hội Ái Hữu Tự Đức

Thân ái chúc mừng cô dâu & chú rể đẹp duyên cầm sắt Bách Niên Giai Lão
Chúc mừng hai họ được dâu hiền rể thảo