Chúc Mừng


Nhận được tin vui

Bà quả phụ Thái Văn Năng
nhũ danhTeresa Đỗ Thu Vân


Ông Bà Vincente Phan Chí Thanh

thành hôn cho các con:

Thái Mộng Trân Châu

Phan Thanh Hải

Hôn lễ đã được cữ hành tại
Giáo Xứ Công Lý Việt Nam

Vào lúc 9 gìơ sáng Thứ Bảy. Ngày 1 tháng 1 năm 2010 (nhằm ngày 27 tháng 11 năm Canh Dần )

Hội Ái Hữu Tự Đức
và cựu học sinh lớp 9A1 niên khóa 69-73

Thân ái chúc mừng cô dâu & chú rể đẹp duyên cầm sắt Bách Niên Giai Lão
Chúc mừng hai họ được dâu hiền rể thảo