Chúc Mừng


Nhận được tin vui

Bà Trương Thị Minh Thành

Bà Nguyễn Thị Lan

thành hôn cho các con:

Trương Thị Minh Lập

Nguyễn Hữu Hùng Thi

Hôn lễ đã được cữ hành tại Tư Gia
Quận Phú Nhuận Sài Gòn Việt Nam

Vào lúc 10 gìơ sáng Thứ Bảy. Ngày 16 tháng 5 năm 2009 (nhằm ngày 22 tháng 4 năm Kỷ Sửu )

Hội Ái Hữu Tự Đức

Thân ái chúc mừng cô dâu & chú rể đẹp duyên cầm sắt Bách Niên Giai Lão
Chúc mừng hai họ được dâu hiền rể thảo