Ngô Thị Kim Tuyến Hội Ngộ Thầy Xuân và các bạn

 

Ngô Thị Kim Tuyến (lớp 9A2 niên khoá 1969-1973) thăm gia đình con gái tại tiểu bang Kansas miền trung USA. Nhân dịp lễ Lao Động ở USA. Kim Tuyến cùng các con và cháu làm chuyến du hành xuyên bang tới Texas hội ngộ cùng Thầy Xuân và các bạn sau nhiều năm xa cách.