PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Mẹ của bạn Đặng Thị Lý (lớp 9A4 niên khóa 1969-1973) là:

Bà Đặng Văn Vỏ
Nhủ Danh Bùi Thị Ngân

Sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1919.
Vừa thất lộc vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017 lúc 4 giờ 40 chiều tại Concrod, California USA

Hưởng thọ 98 tuổi

Tang Lễ sẽ được cữ hành tại
Oak Hill Memorial Park and Funeral Home 300 Cutner Avenue, Sanjose, CA 95112
Tel: 408-297-2447 Cell: 408-834-5129


Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Bảy: 7/1/2017
9:30 - 11:30 tụng kink và phát tang *** 11:30 - 2:30 thăm viếng
Đọc điếu văn vào lúc 12:00
3:30 - 4:30 cầu siêu *** 4:30 - 6:30 thăm viếng

Chủ Nhật: 8/1/2017
9:30 - 11:00 cầu siêu và thăm viếng
11:15 - 12:30 di quan và hạ huyệt


Toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Đặng Thị Lý và toàn thể gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh cụ Bà Đặng Văn Vỏ được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 1969 -1973
và Hội Ái Hữu Tự Đức