PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Thân Phụ bạn Đỗ Duy Tân (lớp 9A1 niên khóa 1969-1973) là:

Cụ Ông Đỗ Huy Năm

Sinh năm 1928

Đã từ trần vào ngày 3 tháng 5 năm 2016 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Bính Thân)
Hưởng thọ 89 tuổi


LễNhập quan vào ngày 4 tháng 5 năm 2016 ( nhằm ngày 28 tháng 3 năm Bính Thân )
Lễ động quan vào ngày 7 tháng 5 năm 2016 ( nhằm ngày 1 tháng 4 năm Bính Thân )
Linh cữu được an táng tại nghĩa trang Gò Dưa


Toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Đỗ Duy Tân và toàn thể gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông Đỗ Huy Năm được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 1970-1974
và Hội Ái Hữu Tự Đức