PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Chị ba của bạn Lý Ánh Mỹ (lớp 9A4 niên khóa 1969-1973) là:

Bà Lương Ánh Lan

Sinh ngày 18 tháng 4 năm 1939, từ trần ngày 26 tháng 9 năm 2016 tại Sanjose, California USA

Hưởng thọ 79 tuổi

Tang lễ vào thứ Bảy ngày 8 tháng 10 năm 2016
Tại nhà quàn Neptune Society 798 South Second street Sanjose, CA 95112


Chương trình:
9:30 - 11:00 Lễ nhập quan, phát tang, và cúng cơm
12:30 - 13:00 Lễ cúng cơm
13:00 - 14:00 Lễ động quan và di quan

Linh cữu được hoả táng tại 6450 Camden Oakland, CA 94605

Toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Lý Ánh Mỹ và toàn thể gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh cụ của Bà Lương Ánh Lan được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 1969 -1973
và Hội Ái Hữu Tự Đức