PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin cựu học sinh lớp 9A1_69-73

Francisco Xavier Nguyễn Tấn Hoàng

Đã được Chúa gọi về lúc 7giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2015 nhằm ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi
Hưởng dương 58 tuổi

Chương trình lễ tang:

Thứ bảy 13/06/15:
14 giờ 30 - Nghi thức tẩm liệm và phát tang - Thân bằng quyến thuộc gần xa và các hội đoàn thăm viếng và cầu nguyện

Thứ ba 16/06/15
4 giờ 30 - Nghi thức động quan và di quan
5 giờ 00 Thánh Lễ an táng được cử hành tại nhà thờ GX Phanxicô Đa Kao
Sao đó linh cữu sẽ được đưa đi hoả táng tại trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà.


Các bạn đồng khóa 9A1(69-73) cùng toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu
cùng toàn thể gia quyến.
Nguyện cầu Hương Linh của Anh Nguyễn Tấn Hoàng được mau về hưởng nhan thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 9A1 niên khóa 1969-1973
Toàn Thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Tự Đức