PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Thân phụ của bạn Trần Thị Bích Vân (lớp 9A2 niên khóa 1970-1974) là:

Ông Trần Văn Phải
Pháp Danh Thiện Hụê

Từ trần lúc 21g30 ngày 20 tháng 10 năm 2015 ( nhằm ngày 8 tháng 9 năm Ất Mùi )
LễNhập quan lúc 15g30 ngày 21 tháng 10 năm 2015 ( nhằm ngày 9 tháng 9 năm Ất Mùi )
Lễ động quan lúc 7g00 ngày 24 tháng 10 năm 2015 ( nhằm ngày 24 tháng 7 năm Ất Mùi )
Hỏa táng tại Hỏa đài Bình Hưng Hòa.

Hưởng Thọ 87 tuổiToàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Trần Thị Bích Vân và toàn thể gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh cụ ông Trần Văn Phải được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 1970-1974
và Hội Ái Hữu Tự Đức