PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin.
Thân Mẫu của bạn
Trương Thị Minh Thành(lớp 9A4 niên khóa 1969-1973) là:

Cụ bà Lê Thị Hai
Pháp danh Diệu Ngộ

Đã từ trần vào ngày 2 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão
lúc 5 giờ 00 phút tại Sài Gòn Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi

Lễ tẩn liệm vào lúc 13:00 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Mão .
Lễ Động quan cử hành lúc 6:00 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng 4 năm Tân Mão và đưa đi hoả táng tại hoả đài Bình Hưng Hoà.

Toàn thể Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Tự Đức xin thành kính phân ưu cùng bạn Trương Thị Minh Thành và gia đình.
Nguyện cầu Hương Linh cụ bà Lê Thị Hai được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Ái Hữu Tự Đứ
c và Cựu Học Sinh Tự Đức đồng khóa 69-
73