Trang Nha

 

 

Ngọc thương ,

Cô gửi em email đầu tiên cô đã gửi cho Tú ,học sinh Tự Đức ở bên Đức .

Cô biết là HAH của chúng ta ,tài chánh cũng eo hẹp ,nên cô không dám làm phiền Hội ,cô chỉ dự định phổ biến trong phạm vi nhỏ mà thôi.

Nay các em đã mở lòng giúp Phượng ,cô rất cảm kích Xin gửi lời cảm ơn các em nhiều nhiều lắm ...