Xuan12 - Hoai Xuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHÚC XUÂN

Xuân đã reo vui khắp mọi nhà
Đồng quê phố thị ngạt ngào hoa
Hoa phô muôn sắc khoe giàu đẹp
Hoa tỏa thiên hương ước thái hòa
Hoa chúc trẻ thơ luôn mạnh khỏe
Hoa mừng nhân loại mãi hoan ca
Và hoa chúc kẻ "đầu râu bạc"
Chơi "VÁN CỜTIÊN" mắt chẳng nhòa

Vĩnh Xuyên