Hoài Xuân


Quên sao được! ngày Xuân thân ái
Cây Mai vàng rộ đón gío Xuân
Bếp lửa hồng Mẹ canh nồi bánh
Mong Giao Thừa hái Lộc đầu năm
 
Ngày mồng Một cùng nhau đi phố
Ghé sang chùa, lạy Phật đầu năm
Dưới Phật đài ta thầm khấn nguyện
Mong mọi người Hạnh Phúc Bình An
 
Xuân về quê tôi cây xanh lá
Riêng nơi nầy chỉ có mùa Đông
Hoa Tuyết trắng bay đầy trong gío
Nhớ Xuân xưa, chợt ấm hồn tôi

 <>

MQ Nhâm Thìn 2012