Tên Môn Dạy Niên Khóa Liên Lạc Quốc Gia Cư Ngụ
Việt Văn
Sài Gòn, VN
Cô Hà Thị Lộc
Việt Văn - Sử Địa
Anh Văn
74-77
mho@ochca.com
California, USA

Hà Thị Nguyệt Thường

Anh Văn
???
 
???????
Cô Hồ Thị Oanh
Thủ Công
71-75
Oregon, USA
Cô Hồ Thiên Hương
Vạn Vật
Lý Hóa
72-74
ngoctao1940@sbcglobal.net
California, USA
Cô Hoàng Thu Liêm
Toán
California, USA
Cô Huỳnh Tố Trinh
?
?
California, USA
Sinh Ngữ
Cô Lê Thị Hương
Công Dân
Việt Văn
SaìGòn, VN
Sử Địa
Sài Gòn, VN
Cô Nguyễn Bạch Mai
Lý Hóa
Cô Nguyễn Hồng Diệp
Việt Văn
72-75
thanhdiep3841@yahoo.com
California, USA
Cô Nguyễn Kim Xoa
Lý Hóa
72-74
???
Nguyễn Ngọc Dung
Thủ Công
72-74
yenga@yahoo.com
Texas, USA
Nguyễn Ngọc Lang
Công Dân,Sinh Ngữ
70-75
mngoclang@hotmail.com
Darlington, Australia
Pháp Văn, Sinh Vật
72-77
Texas, USA
Cô Nguyễn Thị Diệp
Sinh Ngữ
74-75
Thất Lộc
California, USA
Cô Nguyễn Thị Kim Loan
Công Dân, Sinh Ngữ
Sinh Ngữ
Cô Nguyễn Thị Ngân
Lý Hóa
72-74
California, USA
Cô Nguyễn Thị Phúc
Sử Địa
73-79
 
California, USA
Cô Nguyễn T. Thanh Thủy
Vạn Vật
Cô Nguyễn T. Thúy Hồng
Việt Văn
Cô Nguyễn Thị Tuyết Bạch
Lịch Sử
72-74
Australia
Sinh Ngữ
California, USA
Việt Văn, Sử Địa
70-74
danielbach@miccomputer.com
San Jose, USA
Cô Tô Lan Anh
?
?
California, USA
Trần Thị Quyên
Anh Văn
69-75
Thất Lộc
Sài Gòn, VN
Thủ Công
Việt Văn
73-75
Sài Gòn, VN
Cô Trương Kim Văn
Việt Văn
72-75
California, USA
Cô Vũ Thị Tường Vân
Vạn Vật
Cô Võ Thị Lý
Sinh Ngữ
Cô Vũ Thị Lệ
Anh Văn
73-75
Thất Lộc
Thầy Đặng Văn Nghiệp
Hiệu Trưởng
72-73
Thất Lộc
Giám Thị
Thất Lộc
Thầy Đỗ Hữu An
Tổng Giám Thị
73-75
California, USA
Thầy Đỗ Thành Phước
Việt Văn, Sinh Ngữ
72-75
   
Toán
73-75
aduster@gmail.com
Texas, USA
Thầy Hồ Văn Thặng
Giám Thị
     
Thầy Hoàng Văn Lâm
Việt Văn
73-74
Thầy Huỳnh Ngọc Côn
Ngữ Học
Hiệu Trưởng
73-75
Texas, USA
Thầy Lê Ngọc Thiều
?
?
California, USA
?
?
hoatieu2@vnn.vn
Sài Gòn, VN
Hội Họa
70-75
Sài Gòn, VN
Giám Học
73-75
tiennong62@yahoo.com
California, USA
Giám Thị
70-73
Sài Gòn, VN
Thầy Ngô Văn Sinh
Hiệu Trưởng
75-7?
Thầy Nguyễn Đắc Khanh
Pháp Văn
69-75
Thất Lộc
Toán
70-73
dinhnguyen04@yahoo.com
Texas, USA
Toán
70-73
khaiquoi@yahoo.com.vn
Bình Dương, VN
Thầy Nguyễn Thuận Nhờ
Toán
72-73
Thầy Nguyễn Trọng Do
Sử Địa
72-73
Thầy Nguyễn Trung Lương
Việt Văn
73-74
Thầy Nguyễn Trung Quốc
Công Dân
73-74
Việt Văn
69-75
Sài Gòn, VN
Thầy Phạm Đăng Ngọc
Vạn Vật
Thầy Phan Công Thanh
Công Dân, Sử Địa
Thầy Phan Thanh Quán
Giám Thị
72-75
California, USA
Địa Lý
lienhanh2002@yahoo.com
Sài Gòn, VN
Toán, Anh Văn
69-72
sungtranvn2007@yahoo.com.vn
Bình Dương, VN
Thầy Trần Văn Tư
Toán
Thầy Trần Văn Thức
Lý Hóa
Thầy Trương Văn Hồng
Anh Văn
75