Đây là Đặc San Xuân đầu tiên và cũng là cuối cùng của Trường Trung Học Đô Thị Tự Đức. Do năm 1973, chưa biết Trường Trung Tiểu Học Lê Văn Duyệt có được liên thông lên Lớp 10 (Đệ Tam) hay không, và có thể đây là năm cuối cùng, nên các Thầy Cô cùng Ban Biên Tập cố gắng làm Đặc San này để kỷ niệm thời Trung Học Đệ Nhất Cấp.
Trang 0 Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4
Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9
Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 13 Trang 14
Trang 15 Trang 16 Trang 17 Trang 21 Trang 22
Trang 23 Trang 24 Trang 25 Trang 26 Trang 27
Trang 28 Trang 29 Trang 30 Trang 31 Trang 32
Trang 33 Trang 34 Trang 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng sau đó các bạn đã biết, chúng ta đã may mắn ở lại và học tiếp lên lớp 10, và Trường Trung Học Lê Văn Duyệt đã được đổi tên thành Trường Trung Học Đô Thị Tự Đức. Rất tiếc, sau 35 năm, Đặc San cũ đã hỏng trang bìa, nên bạn Thanh Bình làm lại bìa mới. Trong Đặc San còn hư hỏng hết khoảng 3 trang (trang 18, 19, và 20), nên không đăng được.